21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 20/05/2021 tarihli ve 4000 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Fakültemiz (Teknoloji Fakültesi) kapatılıp Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak açılmış olup, 09/06/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında  Teknoloji Fakültesindeki kayıtlı olan öğrencilerin eğitimini Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülmesine ve 2021 YKS'den itibaren öğrenci alımının Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adı altında alınması kararı üzerine “Ağırlıklı başarı ortalamasına göre kurumlararası yatay geçiş ve Merkezi yerleştirme puanına (Ek-1 Madde) göre yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencilerin; Mimarlık-Mühendislik Fakültesinin ilk öğrencilerini bu yıl alınacak olması ve Teknoloji Fakültesinin kapatılmış olması nedeniyle Fakültemizin 20.08.2021 tarih ve 2021/82 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatay Geçiş değerlendirmelerinin yapılamayacağına ve öğrenci alınamayacağına  karar verilmiştir.