Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Misyonumuz:

Misyonumuz, Ülkesine, milletine yararlı ve katma değerli işler yapacak, etik değerlere sahip, ulusal ve uluslararası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, girişimci ruha sahip, çağdaş mühendisler yetiştirmek, evrensel nitelikte verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla topluma katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz:

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda akademik mükemmelliğe ve pratik bilgiye önem vererek en güncel bilgilerle donatılmış, çalışkan, eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip, alanında uzman, iyi iletişim kurabilen, problemlere çözüm üretebilen, erdemli mühendisler yetiştirerek ülkemizin ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz:

•         İnsan Odaklılık ve Farklılıklara Açıklık

•         Özgürlükçülük ve Eleştirellik

•         Girişimçilik ve Rekabetçilik

•         Özgünlük ve Yenilikçilik

•         Etik ve Ahlaklı Davranış

Bölümümüzün altyapısı ve İmkanları

Bölümümüz bünyesinde iki adet 40’ar bilgisayardan oluşan Bilgisayar Laboratuvarı mevcuttur. Bunun yanı sıra Merkezi araştırma laboratuvarı bünyesinde temel fizik laboratuvarı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan Mantık Tasarım, Dijital Sistemler, Gömülü Sistemle, Mikro ve Mikrodenetleyiciler uygulama laboratuvarları da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hizmetindedir. Bunlara ek olarak bölümümüz bünyesinde bir Network ve Database laboratuvarı ve Yazılım Mühendisliği Laboratuvarlarının kurulması planlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yürütülen öğretim programı büyük ölçüde uygulamaya dayanmakta ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Bu doğrultuda teorik bilginin yanı sıra öğrencilerimize işbirlikli bir ortamda proje geliştirme ve yürütme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde de uygulamalar ve projeler ön plana çıkmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde öğrenci kulüplerine önemli destekler sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinin öğrencilerini kapsayacak şekilde İEEE öğrenci kulübü kurulmuş ve özellikle temel robotik çalışmaların yürütülebilmesi için bu kulübe bir ihtisas laboratuvarı tahsis edilmiştir. Bu kulüp Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine de açıktır. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine dönük olarak Kodlama Kulübünün hayata geçirilmesi, bu kulüp vasıtasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde kodlama yarışmalarına katılım amaçlanmaktadır. Ayrıca yine bu kulüp aracılığıyla sektörde önemli yer tutmuş olan firmalara ziyaretler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Erasmus ve Mevlana değişim programları kapsamında Üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok üniversiteyle işbirliği protokolü mevcuttur. Bunlara ek olarak sürekli yeni protokoller imzalanmaya devam etmektedir. Bu protokoller çerçevesinde başarılı öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde farklı üniversitelere giderek farklı tecrübeler kazanmaları sağlanabilmektedir.