Misyonumuz:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü olarak misyonumuz;

Bölümümüzle ilgili her alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerini, endüstriyle yakın ilişki içerisinde, uluslararası düzeyde, değerlerimize bağlı olarak, disiplinler arası çalışmalara, hayat boyu öğrenmeye, yenilikçilik ve yeni gelişmelere açık olarak yürütmektir.

Vizyonumuz:

Bölümümüzün vizyonu Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında öncelikle TR83 Bölgesi olmak üzere öncü bir rol sahibi olan, bilim ve teknolojiye evrensel düzeyde katkı sağlayarak uluslararası düzeyde tanınır bir bölüm olmaktır.

Değerlerimiz:

  • Öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün paydaşlarımıza saygılı, adil, güvenilir bir yaklaşım
  • Etik değerlere bağlılık
  • Toplumsal değerlere bağlılık
  • Bilimsel olma ve bilimsel yeniliklere açıklık
  • Çevreye karşı duyarlık
  • Engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık
  • Cinsiyet Eşitliğine odaklılık
  • Her alanda liyakat
  • Bilimsel özgürlük