EEM209 Mantık Devreleri Dersi Deneyleri ve EEM213 Sayısal Elektronik Dersi Deneylerine ilişkin duyuru metni ve deney föylerine üniversitemiz uzaktan eğitim aracı (ALMS) üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://amasya.almscloud.com/Account/LoginBefore