Deney takvimi ile deney grupları duyuru metninin içerisinde verilmiştir. Deney dokümanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EEM211-GEEM211 DUYURU METNİ

kapak

Deney1

Deney2

Deney3

Deney4

Deney5

Deney6