Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Grupları ve Deney Föyleri

Deney takvimi ile deney grupları duyuru metninin içerisinde verilmiştir. Deney dokümanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Duyuru Metni

Deney 1 Föyü

Deney 2 Föyü

Deney 3 Föyü

Deney 4 Föyü

Deney 5 Föyü