Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ  

Dekan V. (Başkan)

Prof.Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU  

Profesör Üye

Prof. Dr. Mehmet KARA  

Profesör Üye

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ  

Profesör Üye

Doç.Dr. Bülent Nafi ÖRNEK  

Doçent Üye

Doç.Dr. Burak KURŞUN  

Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Timur DÜZENLİ  

Doktor Öğretim Üyesi Üye

Ömer KURUÇAY  

Fakülte Sekreteri (Raportör)