Akademik Personel 39. Madde Görevlendirmesi İş Akışı

Araştırma Görevlisi Alımı İş Akışı

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatımı İş Akış Süreci

Doktor Öğretim Üyesi Alımı İş Akışı

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

Duyuru Evrakları İş Akışı

Fakülte Kurulu İş Akışı

Fakülte Yönetim Kurulu İş Akışı

Giden Evraklar İş Akışı

Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akışı

Öğrenci İlk Kayıt İşlemleri İş Akışı

Personel Dilekçe İşlemleri İş Akışı

Taşınır Yönetim İş Akışı