Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından "Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi
(KVKK/GDPR)" ile ilgili farkındalık eğitim videoları hazırlanmış olup, Üniversitemizin web
(https://fes.amasya.edu.tr/) adresinde yayımlanmıştır.