Ünivesitemiz bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında derslerin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına, teorik ve uygulaması olan derslerin uygulama eğitimlerinin nasıl yürütüleceğinin ilerleyen süreçte gerekirse yeniden değerlendirilmesine ve mezuniyet aşamasında bulunan öğrencilerin staj uygulamalarının ödev, proje vb. şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

Not: Staj uygulamalarında sadece stajı kalan öğrenciler için ödev, proje vb. şekilde yürütülecektir. Ders alanlar normal stajına devam edecektir.